Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2014

fuckingoutlaw
4303 5ce2
Bogowie dzisiejszego rapu <33 ; )
Reposted frommysoul mysoul viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE

August 11 2014

fuckingoutlaw
2093 b5e9
Reposted fromcalifornia-love california-love viaRedPenny RedPenny
fuckingoutlaw
Reposted fromjustshineon justshineon viaRedPenny RedPenny
fuckingoutlaw
4452 7595
Reposted frommisza misza viamakemewannadie makemewannadie
fuckingoutlaw
z warg spływa
kropla krwi
i gdzie Twój język
który by koił ból
wynikły z przegryzionego
słowa kocham
— Wojaczek
fuckingoutlaw
Moja dusza to jedyne strzeżone osiedle jakie dobrze znam, bramy innych są na rzepy, a mnie strzeże beton i najtwardsza stal. Żeby wejść do środka nie wystarczy pesel czy meldunek Twój
— Ten Typ Mes - Obejmę Cię
Reposted fromZupaZalkopoligamii ZupaZalkopoligamii

August 08 2014

fuckingoutlaw
1196 57e2
fuckingoutlaw
5583 df96
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viasmutnazupa smutnazupa

July 07 2014

fuckingoutlaw
Nawzajem masujemy swoją samotność
Dwukropek i nawias
Dwukropek i gwiazdka
Tymczasowa proteza upośledzonych relacji
— odwróceni
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty

April 03 2014

fuckingoutlaw
Znam ludzi, którym w sercach zgasło,
lecz mówią:ciepło nam i jasno,
i bardzo kłamią, gdy się śmieją

Wiem jak ułożyć rysy twarzy
by smutku nikt nie zauważył.
— Wisława Szymborska

March 25 2014

9132 ec84
Reposted fromdeviate deviate viaPezet Pezet

March 21 2014

fuckingoutlaw
4356 bcef
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viaCarlota Carlota
fuckingoutlaw
3802 c8b1
Reposted fromlifeisanillusion lifeisanillusion viaCarlota Carlota
Reposted fromweheartit weheartit viaCarlota Carlota
fuckingoutlaw

March 13 2014

fuckingoutlaw
2562 4a82
Reposted fromzajebela zajebela viaSkye Skye
fuckingoutlaw
będzie tak, jakbyśmy się nigdy nie poznali - były to jedynie słowa, zbitki głosek lub liter, ale raniły jak sztylet.
Reposted fromnadgodziny nadgodziny viasmutnazupa smutnazupa
fuckingoutlaw
Summer  | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaweciaq weciaq
fuckingoutlaw
"Głupota jest jedną z dwóch rzeczy, które najlepiej widzimy z perspektywy czasu. Drugą są stracone okazje."
— Stephen King
Reposted frompodprzykrywka podprzykrywka viaweciaq weciaq
fuckingoutlaw
Między nami istnieje ogrom rożnych emocji, uśmiechów, złości, flirtów i godzin nocnych rozmów. Brakuje tak niewiele. Wystarczy słowo. Znak. Zgoda. Gotowość na danie nam szansy, odwaga na taką próbę.
— aggape
Reposted fromaggape aggape viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl