Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2014

fuckingoutlaw
Zgaga duszy - wynik przełykanych do bólu łez, paląca bezradność...
— aggape
Reposted fromaggape aggape viasmutnazupa smutnazupa
fuckingoutlaw
Chodźmy dziś na spacer,
Na przechadzkę w stylu retro
— SNL
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
8473 7de7
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33 viaSkye Skye
fuckingoutlaw
  Wyłącz mnie, wyłącz mnie.
  Tego chcę, wyłącznie.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viaperseweracje perseweracje

March 11 2014

fuckingoutlaw
fuckingoutlaw
fuckingoutlaw
kurwa no nie
Reposted fromnikotyna nikotyna viajarekpolskezbaw jarekpolskezbaw

March 08 2014

Jestem smutna. Dziwny to smutek, trochę jakby na zewnątrz, podobny do zniczy, których płomień wystaje z osłonki bo w środku nie ma już miejsca. Ale smutek prawdziwy. Smutek w tle. Smutek, który nigdy nie odstępuje, nie daje ani sekundy wytchnienia.
Justine Lévy – Zła córka
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viacytaty cytaty

March 07 2014

fuckingoutlaw
https://31.media.tumblr.com/5af2f937dc070e01c6ed6856a7694498/tumblr_n1xvbgPMkW1t4jj07o4_1280.jpghttps://24.media.tumblr.com/35835688a837969558f5b9f0ec5668a1/tumblr_n1xvbgPMkW1t4jj07o2_1280.jpghttps://24.media.tumblr.com/e9a4670053ef783f377c32166a09b66e/tumblr_n1xvbgPMkW1t4jj07o3_1280.jpghttps://31.media.tumblr.com/7fad70d4f0de7b35432b676514783832/tumblr_n1xvbgPMkW1t4jj07o1_1280.jpghttps://31.media.tumblr.com/2022df3bf713d51ad31c06728f105fcf/tumblr_n1xvbgPMkW1t4jj07o6_1280.jpghttps://24.media.tumblr.com/926e1ebea55fc5ebe8f60e936347922c/tumblr_n1xvbgPMkW1t4jj07o5_1280.jpghttps://31.media.tumblr.com/e9ae53897e3d7835b20e345b751723ff/tumblr_n1xvbgPMkW1t4jj07o8_1280.jpghttps://31.media.tumblr.com/56eb9e6e1a34af6364cd0cfaa46c4474/tumblr_n1xvbgPMkW1t4jj07o7_1280.jpg
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasmutnazupa smutnazupa
fuckingoutlaw
4509 c6a3
Reposted fromscylla scylla viasmutnazupa smutnazupa
fuckingoutlaw
4334 57ab
Reposted fromscylla scylla viasmutnazupa smutnazupa
fuckingoutlaw
6844 0341
Reposted fromfoods foods
9655 df6a
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasmutnazupa smutnazupa
fuckingoutlaw
4007 bb90
Reposted fromwhywhywhy whywhywhy viaweciaq weciaq

March 06 2014

fuckingoutlaw

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viajarekpolskezbaw jarekpolskezbaw
fuckingoutlaw
Jest takie imię, które noszą setki osób, ale kojarzyć się będzie zawsze tylko z jedną.
Reposted frommefir mefir viajarekpolskezbaw jarekpolskezbaw
3759 2c45 500
fuckingoutlaw
2772 2e6e 500
fuckingoutlaw
7818 4d90
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaDarkAndLonley DarkAndLonley
fuckingoutlaw
5193 eb31
Reposted fromreebellioous reebellioous viatellmealie tellmealie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl